Gwieździste niebo

Skup surowców

W ramach realizacji misji firmy skupujemy tworzywa o różnym stopniu przetworzenia i pod różną postacią. Cena tworzywa zależy od stopnia przetworzenia, czystości i oczywiście od rodzaju surowca - zadzwoń, aby sprawdzić.

ODPADY, POZOSTAŁOŚCI POPRODUKCYJNE

Organizacja recyclingu pozostałości poprodukcyjnych jest w dziesiejszych czasach obowiązkowa. Biorąc pod uwagę czas rozkładu tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym, konieczne jest aby wszystkie tworzywa sztuczne trafiały do utylizacji - ale takiej, która pozwala na ich powtórne wykorzystanie. Poza tym, zagospodarowanie Państwa odpadów poprodukcyjnych, wadliwych partii produktu itp. itd. niesie za sobą wymierne korzyści:

  • możliwość dokładnego rozliczenia kosztów działalności produkcyjnej
  • zmniejszenie kosztów utylizacji
  • zmniejszenie kosztów magazynowania
  • w przypadku powtórnego użycia stosowanych tworzyw - bezpośrednie zmniejszenie kosztów zakupu używanych surowców

PRODUKTY, ELEMENTY WYKONANE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Często zdarza się, że istnieje potrzeba jednorazowego zutylizowania trudnego do określenia tworzywa. Służymy Państwo pomocą również w przypadku takich jednorazowych akcji utylizacyjnych - w przypadku odpowiedniego zaklasyfikowania tworzywa, odpowiadającego naszym możliwościom technologicznym oferujemy konkurencyjne ceny skupu.

TWORZYWA WSTĘPNIE PRZETWORZONE

Skupujemy granulaty, przemiały następujących tworzyw sztucznych: ABSPC/ABSPMMAPSPCPA.